Strategia

Nasze strategie są proste i zrozumiałe – służą wymiernym i realnym celom oraz niezbędnym potrzebom wartym zaspokajania.

Jak działamy?

Budujemy marki w oparciu o: założenia Simona Sinka, koncepcje archetypów, purpose marki, analizy trendów i zachowań ludzkich udokumentowanych w sieci, antropologię wirtualną i koncepcję „Trasition Movement” Roba Hopkinasa.

Na podstawie audytu określamy możliwość komunikowania tego, co w markach pożyteczne dla współczesnego świata i ludzi. Strategia to wybór i określenie sposobu, w jaki marka – w dobie przemian i zrównoważonego rozwoju – może stać się potrzebna i przydatna. Nazywamy to strategią treści.

Uważamy, że dzisiaj ludzie najbardziej potrzebują objaśnienia świata oraz pomocy w zrozumieniu: co i dlaczego jest ważne w kontekście pomyślnej przyszłości, pozytywnych potrzeb i prawdziwej, nowej jakości życia. To jest zadanie i najlepsze pozycjonowanie marki.

Nasze kompetencje

Tworzenie briefu
Określenie narracji marki
Określenie funkcji marki – purpose
Określenie archetypów marki
Strategia treści marki
Strategia komunikacji

Kontakt

Masz pytania, chcesz się spotkać albo porozmawiać on-line? Napisz do nas.

Contact