Circular Brand
Editing™

Budując marki oraz ich treści, przechodzimy kolejno przez cztery obszary, żadnego z nich nie zamykając. Dzięki temu one nieustannie się uzupełniają, przenikają i wspierają, tworząc możliwość skuteczniejszego, oszczędniejszego i bardziej responsywnego działania.

Jak działamy?

Określony zasób marki wspieramy potrzebą konkretnej informacji lub redukcji deficytu wiedzy na temat związany z jej kompetencjami. Tak sformułowana treść nie tylko trafnie zaspokaja ludzką potrzebę, ale także wzmaga i poszerza zainteresowanie dziedziną marki. Projektujemy funkcjonalną i dopasowaną do treści formę, by sprzyjała zaangażowaniu odbiorców i przyswojeniu komunikatu.

Dbamy o odpowiedni dobór kanału i momentu, w którym nastąpi kontakt z treścią, aby wspierać jej zasięg, wzmagać poczytność, słuchalność bądź oglądalność. Obserwujemy reakcję i zainteresowanie odbiorców wyrażone ich opiniami, zamykając pojedynczy cykl pracy – co jednocześnie pozwala nam poszerzyć zakres treści, skorygować ją, uzupełnić albo powtórzyć w zmienionej formie.

Taki komunikacyjny, cyrkularny spin, zbudowany na treści opartej o wiedzę i realną potrzebę informacji, może być pojedynczy lub wielokrotny. W zależności od potencjału i zasobów marki cyrkularny obieg treści poddawanych modyfikacjom pod wpływem społecznego feedbacku i kontekstu zmieniającej się rzeczywistości może trwać nieograniczenie długo.

Cztery obszary

Audyt

Audyt zasobów marki
Audyt konkurencji
Audyt trendów
Audyt komunikacji marki
Audyt zachowań ludzi
Audyt wyników

Strategia

Tworzenie briefu
Określenie narracji marki
Określenie funkcji marki – purpose
Określenie archetypów marki
Strategia treści marki
Strategia komunikacji

Kraft

Design marki
Design treści
Tworzenie języka marki
Design punktów styku

Motion Design
Video
Photo
Ilustracje

Tworzenie architektury stron
UX/UI Design
Budowa stron www
Tworzenie aplikacji

Performance

Performance marketing
Selekcja i rekomendacja mediów
Marketing treści
Social media
SEO
PCC

Kontakt

Masz pytania, chcesz się spotkać albo porozmawiać on-line? Napisz do nas.

Contact