Audyt

Identyfikujemy, porządkujemy i eksponujemy zasoby marki, które są lub mogą stać się przedmiotem zainteresowania ludzi.

Jak działamy?

Wykonujemy dokładną analizę realnych przewag marki, produktu lub firmy, skupiając się na realnej potrzebie wiedzy na dany temat. Szukamy podstawowych ludzkich potrzeb i tego, co interesuje ludzi w dziedzinie, której dotyczy produkt lub usługa. Łączymy te aspekty, kierując się wszechstronną analizą, zdrowym rozsądkiem, życiowym pragmatyzmem i wymogami świata w dobie przemian.

Takie podejście pozwala na ekonomicznie wykorzystanie tego, co marka ma dobrego i pożytecznego – bez zbędnego tworzenia nowych bytów i konceptów jako odpowiedzi na hipotetyczne insighty. Wykorzystujemy więc to, co istnieje, i dopasowujemy komunikację w wydajny i racjonalny sposób do udokumentowanych i zdefiniowanych potrzeb. Tak rozumiemy budowanie marki.

Nasze kompetencje

Audyt zasobów marki
Audyt konkurencji
Audyt trendów
Audyt komunikacji marki
Audyt zachowań ludzi
Audyt wyników

Kontakt

Masz pytania, chcesz się spotkać albo porozmawiać on-line? Napisz do nas.

Contact